اطلس عملیات جراحی زولینجر برای بیش از ۵۰ سال مورد اعتماد ترین متن در نوع خود بوده است. این نسخه جدید از طراحی موثر و اثبات شده نسخه های قبلی پیروی میکند، با هر روشی که به طور کامل در یک گسترده دو صفحه ای مصور توضیح داده شده است. صفحه سمت راست شامل نقاشی های خطی با  رنگ های برجسته است که هر اقدام مهمی را که جراح باید در حین انجام عمل در نظر بگیرد را به تصویر می کشد. صفحه رو به رو شامل پوشش هایی با فرمت ثابت از نشانه ها، آمادگی قبل از عمل، بیهوشی، موقعیت، آماده سازی عمل، برش و قرار گرفتن در معرض، روش، بسته شدن و مرقبت های بعد از عمل است. ۱۳ فصل اضافه شده رویه هایی را پوشش می دهند که در نسخه های قبلی نیستند از جمله: جراحی رباتیک، جراحی لاپاروسکوپی، اندوواسکولار