MD کد که توسط متخصص زیبایی صورت دکتر mauricio de maio  ایجاد شده است، قرار است انقلابی در روش انجام عمل پرکننده های پوستی توسط پزشکان زیبایی ایجاد کند. MD که سیستمی با مجموعه ای دستورالعمل های واضح است که به پزشکلن زیبایی  کمک می کند تا پر کننده های پوستی خاصی را در نواحی دقیق صورت تزریق کنند. این سیستم در مجموعه دارای ۷۵ MD کد که برای هدف قراردادن مناطق خاصی از صورت مانند گونه ها، خط فک، چانه، پیشانی، خط ابرو، ناحیه چشم و لب ها است که برای ایجاد نتایج طبیعی و موثر برای هر نوع شکل صورت و مسائل زیبایی طراحی شده است.