یک مرجع حیاتی برای کل تیم انکولوژی پرتوشناسی، فیزیک پرتودرمانی Khan به طور کامل فیزیک و کاربردهای بالینی عملی فناوری‌های پرتودرمانی پیشرفته را پوشش می‌دهد. دکتر جان گیبون سنت ایجاد شده توسط دکتر خان در نسخه‌های قبلی را ادامه می‌دهد و اطمینان می‌دهد که نسخه ششم اطلاعات پیشرفته‌ای را برای انکولوژیست‌های پرتو، فیزیکدانان پزشکی، دوزیمتریست‌ها، پرتودرمانگران و ساکنان ارائه می‌دهد. این کلاسیک به‌روز شده، کاربردی‌ترین متن فیزیک پرتودرمانی موجود است که تعادل ایده‌آلی بین نظریه و کاربرد بالینی ارائه می‌دهد.