کتاب ABS باکتری شناسی بر اساس آخرین منابع و مراجع معتبر جمع آوری شده تا در کمترین حجم ممکن بیشترین و کامل ترین مطالب لازم را ارائه دهد همچنین در تالیف کتاب از تصاویر و اطلس های معتبر استفاده شده تا درک مطالب و آشنایی با مفاهیم ارائه شده برای دانشجویان را بسیار آسان بگرداند. لازم به ذکر است در انتهای کتاب آزمونهای علوم پایه مروبط به مبحث باکتری شناسی گنجانده شده است.