ABS

20%

ABS قارچ شناسی| رمزی

قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰,۰۰۰تومان است. 20%
20%

ABS فیزیولوژی ۲ | رمزی

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۸,۴۰۰تومان است. 20%
20%

ABS پاتولوژی | رمزی

قیمت اصلی ۳۰۰,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰تومان است. 20%
20%

ABS بافت شناسی | رمزی

قیمت اصلی ۲۹۵,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۶,۰۰۰تومان است. 20%
  • 1
  • 2