این کتاب علاوه بر اینکه بر پایه کتب مرجع بین المللی تدوین گردیده ( بافت شناسی جان کوئیرا) از کمترین اشتباهات در مطالب خود برخوردار بوده ضمنا در کمترین حجم ممکن بیشترین مطالب مورد نیاز را ارائه می دهد تا دانشجویان بتوانند در مدت زمان کمی که در اختیار دارند دروس را به طور کامل مطالعه نمایند و در پایان هم با مرور آزمونهای علوم پایه چند سال اخیر نه تنها به یک منبع از تست های استاندارد اطلاعات خود را بسنجند بلکه با نحوه طراحی سوالات آشنا شده و نقاط قوت و ضعف خود را بیابند.