نگارش این کتاب در عین خلاصه بودن به زبان خودمانی و محاوره ای است که با خواندن آن براحتی می توان بیماری های شایع پوست را تشخیص و به سادگی درمان کرد. از ویژگی های مهم این کتاب: شامل ۶۰ عنوانمهم و شایع بیماری های پوست،۵۰۰ تصویر رنگی اختلالات پوستی همراه با توضیح، ذکر دقیق نسخه های قابل تجویز برای هر بیمار، توضیح فیزیوپاتولوژی بیماری ها و نحوه تشخیص قبل از ذکر نسخه مورد نظر،این کتاب در ۱۵۲ صفحه، تمام رنگی و شامل ۶۰ نسخه کاربردی است.