امروزه مزوتراپی به یک جز ثابت در طب و علم پزشکی مبتنی بر شواهد تبدیل شده است، از سویی دیگر ماهیت غیر تهاجمی این درمان و سهولت انجام آن نیز سبب شده که به یک درمان جذاب مبدل شود. پروتکل های مزوتراپی امروزه کاملا واضح و روشن است که در این کتاب سعی شده است به شکل کاملا کاربردی و خلاصه برای کاربران ارائه گردد. این کتاب ۱۲۰ صفحه تمام رنگی و ۲۱ فصل میباشد.