در این کتاب تلاش شده است بهترین و جدید ترین درمان های موثر برای بیماریها به صورت ساده و راحت برای پزشکان ارائه شود.  این کتاب بر اساس آخرین منابع موجود برای بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز درمانی، نسخه ساده و سریع را گردآوری نموده است.