جراحی اعصاب یومنز به طور گسترده به عنوان مرجع قطعی در این زمینه در نظر گرفته شده است که بصورت بی نظیری از کل این تخصصی پیچیده ارائه می دهد. این کتاب بطور کامل ویرایش شده است تا پیشرفت های اخیر در علوم اعصاب پایه و بالینی را منعکس کند. این کتاب هر آنچه را که باید در مورد جراحی مغز و اعصاب عملکردی و ترمیمی، تحریک عمیق مغز، زیست شناسی سلول های بنیادی، تصویر برداری رادیولوژیکی و هسته و نوروآنکولوژی بدانید را پوشش می دهد.