ارزش واقعی این کتاب در ترکیب داده ها و کاربردهای بالینی نهفته است، بنابراین خوانندگان می توانند با دانستن اینکه پروتکل های توصیه شده کاملاً توسط شواهد علمی پشتیبانی می شوند و توسط پزشکان که قبلاً از آنها در تمرینات روزانه خود استفاده می کنند، گام به گام نشان داده شده اند، احساس اطمینان کنند. حتی بهتر از آن، ویدیوهای تکمیلی در سراسر این روش‌ها را برای درک بهتر به نمایش می‌گذارند. همانطور که دکتر رابرت ای. مارکس می نویسد: “درک فیبرین غنی از پلاکت کتابی برای این دهه است که فراتر از همه تخصص های دندانپزشکی و بسیاری از پزشکی است”، بنابراین قطعاً کتابی است که شما دوست دارید بخوانید.