پوشش نزدیک به ۲۶۰ مورد از شایع ترین بیماری های پوستی از A تا Z، درمان بیماری های پوستی، ویرایش ششم، توسط Drs. Mark G. Lebwohl، Warren R. Heymann، Ian Coulson، و Dedee Murrell منبع اصلی شما برای راهبردهای درمانی معتبر و مبتنی بر شواهد در تمرین روزانه شما هستند. این متن برنده جایزه راهنمایی هایی را در مورد گزینه های درمانی پوستی سریع برای تقریباً هر بیماری پوستی که احتمال دارد با آن مواجه شوید، از جمله درمان های خط سوم و غیرمعمول زمانی که گزینه های اولیه موفقیت آمیز نبوده اند، ارائه می دهد. خلاصه‌ای از هر استراتژی درمانی با بحث‌های مفصل درباره انتخاب‌های درمانی، با رتبه‌بندی‌ها در مقیاسی ثابت از مطالعات بالینی تا گزارش‌های حکایتی همراه است.