این کتاب یک رویکرد کاملا توصیفی از هیپرتروفی لابیامینور و کشیدگی کلاهک کلیتورال مرتبط با انواع آناتومیک را در اختیار خواننده قرار می دهد. این کتاب شامل  ۱۸ فصل می باشد و یک کتاب کاملا کاربردی برای مشاوران زنان، جراحی پلاستیک، اوروژنیکولوژی و علاقمندان به جراحی زیبایی میباشد.