رویای به اشتراک گذاشتن سالها تجربه در لیفت با نخ اکنون به واقعیت تبدیل شده است. این کتاب مجموعه‌ای از ایده‌ها، تکنیک‌ها و نوآوری‌ها در بلند کردن نخ است. توضیح می دهد که چگونه یک رویکرد در ارزیابی و نوع نخ های استفاده شده می تواند بر نتیجه کلی روش تأثیر بگذارد. علاوه بر این، آناتومی را به طور عمیق توضیح می دهد، به ویژه ناحیه صورت و چشم که در آن علائم پیری معمولاً قابل مشاهده است.
این کتاب به خوانندگان کمک می کند تا رویکرد عمودی را که اساس تکنیک هرمی است، درک کنند. این امر علاوه بر این، بر اهمیت لنگر و نخ های مورد استفاده بسته به هر موردی که توسط اکثر پزشکان نادیده گرفته شده یا اهمیت داده نمی شود، تأکید می کند.
در نهایت، این کتاب رویکرد و مدیریت در بلند کردن نخ را پیچیده خواهد کرد.