این کتاب به شکل خاصی از جراحی جوانسازی صورت می پردازد که آناتومی سه بعدی صورت را در نظر می گیرد و آن را در مقابل مدل های بیومکانیکی صورت معیار قرار می دهد. رویکردهای سنتی برای پیری صورت انسان بر اساس رویکرد دو بعدی بوده است. با این حال، نویسندگان چهره انسان را با استفاده از یک پلت فرم سه بعدی در نظر می گیرند که ارتفاع، عرض و عمق را منعکس می کند و بنابراین تقسیمات فضایی یا ستون ها را تعریف می کند. مدل‌های محاسباتی سه‌بعدی از نظر تشریحی دقیق و مبتنی بر بیوفیزیک، که در ابتدا برای شبیه‌سازی حالات چهره و متعاقباً در ارزیابی پویای بافت‌های نرم مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفتند، ابزار جدیدی با ارزش برای تکنیک‌های جراحی ارائه می‌دهند.