این کتاب بازتاب تکنیک هایی است که توسط جراحان برجسته کانتورینگ بدن در جهان توسعه یافته و اصلاح شده است. فصل آغازین پس زمینه ای در مورد چاقی، شیوع آن، پیامد ها و مبحث عمیق جراحی چاقی ارائه می دهد. فصل ۲ چگونگی انجام موثر و ایمن لیپکتومی کمربند محیطی و دستیابی به بهترین نتایج ممکن را مورد بحث قرار می دهد. فصل ۴ رویکرد به ناهنجاری های تنه تحتانی را پوشش می دهد. فصول ۵ و ۶  جزئیات نوآوری ، توسعه یافته با تکنیک کاهش باز و شروع شده و با لیفت بالایی بدن ادامه می یابد. فصل ۸ یک کلاس کارشناسی ارشد در کانتورینگ باسن است، فصل های ۹ و  ۱۰ به روش های منحصر بفرد برای رسیدگی به ناهنجاری های سخت سینه در بیماران کاهش وزن می پردازد.