پر کردن شکاف بین تخصص‌های پزشکی و جراحی در مراقبت‌های ویژه، کتاب درسی مراقبت‌های ویژه، ویرایش هشتم، یک رویکرد عملی و چند رشته‌ای برای مدیریت مؤثر بیماران بزرگسال و کودکان در ICU ارائه می‌دهد. یک تیم سردبیر برجسته، به رهبری متخصص برجسته جهانی دکتر ژان لوئیس وینسنت، با کمک دکتر فردریک ا. مور و ویراستاران جدید دکتر. رینالدو بلومو و جان جی مارینی، راهنمایی‌های مبتنی بر شواهدی را که برای غلبه بر طیف کاملی از چالش‌های تمرینی نیاز دارید، ارائه می‌کنند. یک برنامه هنری تمام رنگی، علوم پایه مرتبط و نکات خلاصه کلیدی در هر فصل، و نویسندگان متخصص از سراسر جهان، این منبع را به منبعی ضروری برای هر عضو تیم مراقبت‌های ویژه تبدیل کرده است.