با پوشش کامل مناسب برای دستیاران از طریق جراحان با تجربه ارتوپدی اطفال، ارتوپدی کودکان تاچجیان، ویرایش ششم، سنت ۵۰ ساله تعالی را به عنوان جامع ترین و معتبرترین راهنمای تشخیص و درمان اختلالات اسکلتی عضلانی کودکان ادامه می دهد. ویراستار جان هرینگ، MD، و کارشناسان بیمارستان تگزاس اسکاتلندی رایت برای کودکان، آموزش گام به گام و راهنمایی بصری دقیق را در مورد رویکردهای جراحی و غیرجراحی ارائه می دهند. این همه چیزهایی است که جراح ارتوپد برای درمان دقیق طیف کامل شرایط و آسیب های ارتوپدی کودکان باید بداند.