مهارت های آزمون NGN را به دست آورید و برای آزمون نسل بعدی NCLEX® آماده شوید! استراتژی‌های موفقیت دانش‌آموز در موارد آزمایشی نسل بعدی NCLEX® (NGN) شامل مطالعات موردی مستقل و آشکار و انواع آیتم‌های جدیدی است که در NGN ظاهر می‌شوند و به شما کمک می‌کنند مهارت‌های قضاوت بالینی مورد تاکید در امتحان را توسعه دهید. برای تقویت یادگیری خود، هر آیتم تست تمرینی شامل یک استراتژی دقیق آزمون دادن و دلایل منطقی برای پاسخ‌های صحیح و نادرست است. مطالعات موردی به شما امکان می دهد مهارت های شناختی کلیدی را تقویت کنید و سؤالات اضافی در وب سایت Evolve ارائه شده است. این منبع آماده سازی NCLEX توسط لیندا آن سیلوستری، آنجلا ای. سیلوستری، و دونا دی. ایگناتاویسیوس نوشته شده است.