با این بررسی جامع پرسش و پاسخ، برای موفقیت در آزمون NCLEX-RN® آماده شوید! بر اساس طرح اولیه آزمون، پرسش و پاسخ ساندرز برای آزمون NCLEX-RN®، نسخه نهم بیش از ۶۰۰۰ سؤال تمرینی را در قالب پرسش و پاسخ ارائه می دهد. برای کمک به شما در بازگشایی پیچیدگی‌های امتحان NCLEX، هر سؤال شامل دلایلی برای پاسخ‌های صحیح و نادرست، استراتژی آزمون، موقعیت‌های قضاوت بالینی، نکات اولویت‌دار پرستاری، و کد مشکل سلامت است که به شما امکان می‌دهد سؤالات را با تشخیص پزشکی انتخاب کنید. تمرین پرسش و پاسخ نیز در وب سایت Evolve با گزینه هایی برای پاسخ به سؤالات در حالت مطالعه یا در حالت امتحان ارائه شده است. از معتبرترین نام‌ها در بررسی NCLEX، لیندا آن سیلوستری و آنجلا سیلوستری، این منبع بخشی از هرم محبوب ساندرز به موفقیت است.