تمرین با بررسی پرسش و پاسخ ساندرز برای آزمون NCLEX-RN®، نسخه هشتم، عالی می شود. این بررسی محبوب بیش از ۶۰۰۰ سوال تستی را ارائه می دهد و تمام تمرینات پرسش و پاسخ مورد نیاز برای قبولی در امتحان NCLEX-RN را در اختیار شما قرار می دهد! هر سوال با گنجاندن استراتژی آزمون و منطق پاسخ‌های صحیح و نادرست، مرور را تقویت می‌کند. سوالات برای مطابقت با نیازهای مشتری و فرآیندهای یکپارچه موجود در جدیدترین طرح آزمایشی NCLEX-RN سازماندهی شده‌اند. تمرین پرسش و پاسخ نیز در وب‌سایت همراه Evolve با بسیاری از گزینه‌های مطالعه و آزمایش – از جمله گزینه‌ای برای انتخاب سؤالات تمرینی بر اساس مشکل سلامتی/تشخیص پزشکی ارائه شده است. از معتبرترین نام‌ها در بررسی NCLEX، لیندا آن سیلوستری و آنجلا سیلوستری، این منبع بخشی از هرم محبوب ساندرز به موفقیت است.