تزریق فیلر یکی از رایج ترین روش های زیبایی است. دستورالعمل های زیادی وجود دارد، اما هیچ دستورالعمل گام به گام مصور در مورد روش های تزریق فیلر ایمن وجود ندارد. این کتاب به پزشکانی که مایلند عمل خود را به روش‌های زیبایی کم تهاجمی گسترش دهند، راهنمایی می‌کند. تکنیک های تزریق برای پرکننده اسید هیالورونیک برای کمک به پزشکان برای انجام موثرتر و ایمن تر روش ها با رویکرد مبتنی بر شواهد برجسته شده است. ایمن ترین روش شامل تصویر آناتومیک عروقی و یافته های اولتراسوند، داده های رئولوژیکی ارائه شده است.