برای بیش از ۶۰ سال، دستیاران و پاتولوژیست های شاغل به آسیب شناسی جراحی Rosai و Ackerman مراجعه کرده اند تا راهنمایی های قطعی در هر جنبه ای از این زمینه ارائه دهند که به روشی خوانا، هضم آسان و جذاب ارائه می شود. در نسخه یازدهم دو جلدی، یک تیم نویسنده جدید پویا تضمین می‌کند که این متن کلاسیک سبک حکایتی خود را حفظ می‌کند، در حالی که محتوا را اصلاح می‌کند تا شما را کاملاً به‌روز کند. این منبع پیشرو که به طور گسترده برای آماده سازی آزمون هیئت مدیره و همچنین برای مرجع روزمره در عمل استفاده می شود، شما را برای تشخیص موثر و کارآمد طیف کاملی از موجودات نئوپلاستیک و غیرنئوپلاستیک مجهز می کند.