خواندنی و بسیار مصور، رابینز و کوتران پاتولوژیک پایه بیماری، ویرایش دهم، مروری عمیق و پیشرفته از بیماری های انسانی و اساس سلولی و مولکولی آنها ارائه می دهد. این متن پرفروش، جدیدترین، ضروری ترین دانش آسیب شناسی را به شیوه ای خواندنی و جالب ارائه می دهد و درک بهینه از آخرین علوم پایه و محتوای بالینی را تضمین می کند. بیش از ۱۰۰۰ عکس با کیفیت بالا و تصاویر تمام رنگی اطلاعات جدیدی را در زیست شناسی مولکولی، طبقه بندی بیماری ها، داروهای جدید و درمان های دارویی و بسیاری موارد دیگر برجسته می کند. این بسته آموزشی عالی همچنین شامل یک کتاب الکترونیکی پیشرفته با مکمل کاملی از محتوای جانبی در Student Consult است.