از ویژگیهای مهم این کتاب می توان به پوشش تمام مطالب اصلی کتاب با تاکید بر بخش های پر رنگ آن در کنکور و سوالات کنکوری در انتهای هر فصل اشاره کرد.  این کتاب در ۵۰۰ صفحه دقطع وزیری و شامل ۲۸ فصل می باشد.