ارائه یک گام عملی در روش های زیبایی که به دنبال آن هستید. این کتاب شمار را قادر می سازد تا بر تکنیک های آرایشی و زیبایی به روز تسلط داشته باشید که نتایج عالی به همراه دارد. نحوه انتخاب فیلر، مناطق درمان  و تکنیک های مختلف تزریق، عوارض تزریق از جمله مواردی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

توضیحات کامل درباره نحوه تزریق، انتخاب ناحیه درمان و گزینه های متعدد از تکنیک تزریق برای هر ناحیه ارائه شده است. فصول جدید شامل جوانسازی با استفاده از پر کننده ها، استفاده از هیالورونیک اسید مزایا و معایت پر کننده های موقت،  تکنیک تزریق فیلر و هیدروکسی لاپاتیت کلسیم فوق رقیق می باشد.