برای آزمون نسل بعدی NCLEX-RN® (NGN) آماده شوید و مهارت‌های قضاوت بالینی مورد نیاز برای مدیریت ایمن و مؤثر مراقبت از بیمار را به دست آورید! اولویت‌بندی، تفویض اختیار و تکلیف: تمرین‌های تمرینی برای آزمون NCLEX-RN®، ویرایش پنجم اولین و محبوب‌ترین کتاب مروری امتحان NCLEX-RN است که منحصراً بر ایجاد مهارت‌های قضاوت بالینی مدیریت مراقبت متمرکز است. علاوه بر این، این بررسی پرفروش اکنون برای NGN با سوالات جدید به سبک NGN بهبود یافته است! با شروع مفاهیم مربوط به اولویت‌بندی، تفویض اختیار و تصمیم‌گیری‌ها، کتاب کار شما را در سناریوها و تمرین‌های مراقبت از بیمار راهنمایی می‌کند که از ساده به پیچیده پیشرفت می‌کنند. تمام سوالات کتاب در قالب آنلاین تعاملی در وب سایت Evolve در آزمون هایی ارائه شده است که آخرین آزمون NCLEX-RN را شبیه سازی می کند. این بررسی که توسط تیمی از مربیان برجسته به رهبری لیندا A. LaCharity نوشته شده است، شما را برای موفقیت در NGN و در عمل بالینی آماده می کند که مانند هیچ چیز دیگری نیست!