زیبایی صورت به یکی از سریع ترین صنایع در حال رشد در جهان تبدیل شده است. همانطور که این رشته به تکامل خود ادامه می دهد و بیماران بیشتر و بیشتر از پزشکان تقاضا می کنند، واضح است که هم پزشکان مبتدی و هم حرفه ای پیشرفته به دنبال درمان های راحت، ایمن و موثر هستند و این کتاب دقیقاً همین را ارائه می دهد. این کتاب که با همکاری متخصصان بین‌المللی در زمینه‌های مختلف پزشکی، از جمله دانشمندان پایه، متخصصان بالینی، متخصصان لیزر درمانی و عکاسی، و همچنین جراحان پلاستیک و جراحان ترمیم مو نوشته شده است، به طور جمعی رویکردی جامع برای استفاده از فیبرین غنی از پلاکت ارائه می‌کند.