شاهکار ۶ جلدی دکتر پیتر نلیگان، جامع و کاملا به روز در جراحی پلاستیک که به طور کامل برای پاسخگویی به خواسته های کارآموزان و جراحان با تجربه بازبینی شده است. کتاب دارای جلد های جداگانه در زمینه: اصول، زیبایی شناسی، جراحی جمجمه صورت، سرو گردن و جراحی پلاستیک کودکان، اندام تحتانی، تنه و سوختگی، سینه، و دست و اندام فوقانی است. هر جلد به راحتی قابل خواندن و جداگانه یک متن جامع و مستقل و پر از آناتومی و تکنیک های برجسته و کاربردی است. روش های کلیدی شامل مدیریت و جراحی تایید جنسیت، میکروسرجری و جراحی لنف ادم، جراحی زیبایی صورت، جراحی زیبایی بدن و آموزش و عمل جراحی پلاستیک است.