این کتاب درسی به جزئیات دانش و تکنیک های مورد نیاز برای مدیریت طیف گسترده ای از ناهنجاری پلک تحتانی، شرایط و جراحی زیبایی می پردازد. پلک‌های پایینی بسیار مستعد قرارگیری نادرست هستند و حتی زخم‌های خفیف یا بی‌نظمی‌های جزئی باعث نارضایتی بیمار می‌شوند. اکتروپیون، لاگوفتالموس و رتراکشن نتایج رایج تلاش‌ها برای ترمیم یا جوان‌سازی ناحیه دور چشم هستند، اما خطرات جدی برای چشم نیز به همراه دارند. مهارت در جلوگیری از این مشکلات و همچنین ترمیم آنها در صورت وقوع برای هر جراح صورت بسیار مهم است و در سراسر کتاب درسی پوشش داده شده است.