در حالی که تخمین زده می شود سالانه ۱.۵ میلیون عمل جراحی ابرو و پلک فوقانی در سراسر جهان انجام می شود، این کتاب اولین متن منتشر شده چشم پزشکی است که پوشش دقیقی فقط بر این موضوع دارد. جراحی پلاستیک چشم فوقانی صورت: پتوز پلک، درماتوکالازیس و پتوز ابرو توسط جراحان و مربیان برجسته پلاستیک چشم و صورت مایکل A. Burnstine، Steven C. Dresner، David B. Samimi، Helen A. Merritt، و گروهی چشمگیر از متخصصان بین المللی جای خالی ادبیات را پر می کند. متن مختصر و با مصور فراوان طبقه بندی، آناتومی، ارزیابی و طیف وسیعی از رویکردهای جراحی را برای هر بیماری پوشش می دهد. فیلم های جراحی گنجانده شده است.