ترکیبی از متن و نمودار، به‌علاوه فیلم‌های جراحی که خوانندگان را قادر می‌سازد این جراحی را با بهترین دستورالعمل و آمادگی ممکن انجام دهند. این نسخه جدید که برای متخصصان و دستیاران چشم پزشکی نوشته شده است، بسیاری از جنبه‌های جراحی زیبایی صورت، از جمله آناتومی اشکی، اختلالات مجرای ناز اشکی، کانالیکولیت، و کانالیکولار شامل پارگی پلک را ارائه می‌کند.