هنگامی که اولین ویرایش این اطلس در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، به دلیل سادگی و تمرکز بالینی آن در سراسر جامعه اکولوپلاستیک و چشم پزشکی مورد استقبال قرار گرفت. اکنون، یک دهه بعد، تکنیک‌های جراحی به‌روزرسانی شده‌اند تا مدل‌های عملی فعلی و پیشرفت‌های فناوری را منعکس کنند. زمینه جراحی اکولوپلاستیک رشد کرده و تکامل یافته است تا تمام جنبه های جراحی پلاستیک صورت را شامل شود و ادبیات اکنون باید پیشرفت های این رشته را منعکس کند. اطلس جراحی اکولوپلاستیک: جراحی زیبایی صورت، ویرایش دوم متن و نمودارها، به علاوه فیلم های جراحی را ترکیب می کند که خوانندگان را قادر می سازد این جراحی را با بهترین دستورالعمل و آمادگی ممکن انجام دهند. این نسخه جدید که برای متخصصان و دستیاران چشم پزشکی نوشته شده است، بسیاری از جنبه های جراحی زیبایی صورت، از جمله بلفاروپلاستی، جراحی آندوسکوپی پیشانی، ریتیدکتومی، و افزایش بافت نرم و لب را ارائه می دهد.