این کتاب به طور عملی در هفت بخش و ۲۹ فصل تنظیم شده است، که با آناتومی پایه و کاربردی شروع می شود، سپس بخش های خاص روش در مورد جراحی پلک، جراحی زیبایی، جراحی اربیتال، جراحی اشکی، جراحی حفره آنوفتالمیک و تروما ارائه می شود. به روز رسانی ها شامل یک فصل گسترده آناتومی کاربردی، پیشگیری و مدیریت عوارض پرکننده پوستی، یک رویکرد جدید برای مدیریت بیماران مبتلا به بلفاروپتوز اکتسابی، و رویکردهای جراحی به غلاف عصب بینایی است.