این کتاب یک منبع ضروری در ارائه تکنیک های غیر تهاجمی در راینوپلاستی است که پزشکان و جراحان پلاستیک می تاونند از آن بهره ببرند. هر آنچه که یک جراح برای جراحی زیبایی بینی غیر تهاجمی و ایمنی بداند در این کتاب می تواند استفاده کند.