کتاب درسی نلسون اطفال، ویرایش بیست و دوم، با پوشش هر جنبه ای از عملکرد عمومی اطفال، و همچنین جزئیات برای بسیاری از متخصصان فوق تخصص اطفال، شما را به طور کامل با همه چیز از تغییرات سریع پروتکل های تشخیصی و درمانی گرفته تا فناوری های جدید تا طیف گسترده ای از بیولوژیک به روز می کند. مشکلات روانی و اجتماعی که امروزه کودکان با آن مواجه هستند. این مرجع جامع دو جلدی که توسط کارشناسان و اعضای برجسته جامعه پزشکی اطفال ویرایش و نوشته شده است، علم و هنر طب اطفال را پوشش می دهد. این مرجع انتخابی در میان پزشکان اطفال، دستیاران اطفال و سایر افراد درگیر در مراقبت از بیماران جوان باقی می ماند و اطلاعات مورد نیاز شما را در قالبی مختصر و با استفاده آسان برای مراجعه و مطالعه روزمره ارائه می دهد.