یک عمر حالت چهره، الاستوز، نیروهای گرانشی و آتروفی بافت تاثیر قابل توجهی بر ظاهر گردن دارند. به این ترتیب، جوانسازی گردن با بیش از ۱۶۰۰۰۰ عمل جراحی در ایالات متحده، یکی از رایج ترین عمل های جراحی زیبایی است که در جهان انجام می شود. به تنهایی در سال ۲۰۲۰. جوانسازی گردن: تکنیک های جراحی و غیرجراحی ویرایش شده توسط ساموئل جی. لین و سامنر آ. اسلاوین منعکس کننده چندین دهه تجربه جراحی و مدیریت بیمار، با مشارکت جراحان برجسته در سه تخصص و بسیاری از کشورها است.