تست های آزمایشگاهی مهم امروز را با خیال راحت و دقیق انجام دهید! با استفاده از ورودی‌های آزمایشی سازمان‌دهی شده به روشی که شما از آنها استفاده می‌کنید، Mosby’s® Diagnostic & Laboratory Test Reference جستجوی اطلاعات آزمایش فعلی را سریع و آسان می‌کند. تک نگاری های مختصر بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند و شامل اطلاعات حیاتی مانند نوع آزمایش، نام های جایگزین یا مخفف آزمون، توضیح آزمایش، یافته های طبیعی و غیر طبیعی، مقادیر بحرانی احتمالی، موارد منع مصرف، عوارض بالقوه، عوامل مزاحم، و دستورالعمل هایی برای مراقبت از بیمار قبل، در طول ، و بعد از آزمایش از تیم نویسنده باتجربه کاتلین دسکا پاگانا، تیموتی جی. پاگانا، و ترزا نوئل پاگانا، این کتابچه راهنمای پرفروش، اندازه جمع و جور، جلد بادوام و زبانه های انگشت شست A-to-Z را برای ارجاع سریع در حین کار ارائه می دهد.