در این کتاب، نویسندگان تکنیک های مختلفی را در مورد تزریق سم بوتولینوم، تزریق فیلر و لیفت با نخ بر اساس آخرین شواهد تکنیک های جراحی پلاستیک کم تهاجمی شرح داده اند. به عنوان مثال، روش تزریق پر کننده ها با هدایت اولتراسوند داپلر، تکنیک های بلند کردن نخ با حداقل تهاجمی اسکار کوتاه و تکنیک های لیفت گردن نمونه ای از آنها می باشد. همچنین دانش پایه را برای تکنیک های زیبایی شناختی کم تهاجمی مانند خواص پر کننده اسید هیالورونیک و رئولوژی، اجزاء و طبقه بندی نخ ها، و طبقه بندی سم بوتولینوم توضیح داد.

تکنیک های ساده و آسان برای مبتدیان شرح داده شده است و همچنین عکس های تزریقی مرحله به مرحله نشان داده شده است. همچنین تشریح آناتومی اولیه برای سم بوتولینوم، تزریق فیلر و بلند کردن نخ، تصاویر با جزئیات مختلف و عکس های بالینی برای کمک به خوانندگان برای درک آسان تر و اجرای روش ها ارائه خواهد شد.