برای بیش از ۶۰ سال، عصب شناسی مریت یک متن قابل اعتماد در عصب شناسی بالینی باقی مانده است و راهنمایی های بی نظیری را در مورد پروتکل های عصبی، دستورالعمل های درمانی، مسیرهای بالینی، توصیه های درمانی و تصویربرداری ارائه می دهد. نسخه چهاردهم وضعیت تمرین امروز را با محتوای کاملاً به روز شده و بخش ها و فصل های جدید به موقع منعکس می کند. با این نسخه، دکتر جیمز نوبل به Dr. الن لوئیس و استفان ای. این مرجع به‌روز برای پوشش جامع، سبک بصری رنگارنگ و پویا، خوانایی و سهولت استفاده، تحسین شده است، این مرجع به‌روز برای متخصصان مغز و اعصاب، پزشکان مراقبت‌های اولیه و دستیاران ایده‌آل است.