این کتاب روشهای شگفت انگیز جدیدی برای یادگیری تکنیک های جراحی زیبایی ارائه می دهد که در ۱۳ بخش و ۹۳ فصل می باشد. این کتاب منحصر بفرد ۹۰ روش را پوشش می دهد و شامل بیشت از ۱۲ ساعت ویدئو می شود و به پزشکان توانایی خواندن، دیدن و آموزش و یادگیری از کادری چشمگیر از متخصصان جهانی را می دهد.