آزمون فارماکولوژی و بررسی هیئت مدیره Katzung & Trevor همه داروهای فعلی و ضد رترو ویروسی، عوامل ایمونولوژیک و شیمی درمانی را پوشش می دهد. این متن پربازده که توسط چهره‌های برجسته جهان در فارماکولوژی و پزشکی ویرایش شده است، بر اصول اولیه، داروهای خودمختار، داروهای قلبی عروقی-کلیوی، و داروهایی با عملکرد بر روی عضلات صاف، داروهای سیستم عصبی مرکزی، و داروهای مورد استفاده برای درمان داروهای شیمی‌درمانی تمرکز دارد. و سم شناسی.