پر از تصاویر خیره کننده و اطلاعات عمیق در مورد بیماری ها و اختلالات شایع و نادر چشمی، چشم پزشکی کانسکی: رویکرد سیستماتیک، ویرایش ۱۰، هم منبع دانش پایه ای برای کارآموزان و هم مرجعی ارزشمند برای پزشکان با تجربه است. دکتر ع.س. جان سالمون، از دانشگاه آکسفورد، با حفظ دکتر جان سالمون، از دانشگاه آکسفورد، این متن کلاسیک را با دقت اصلاح کرده است. قالب بسیار مؤثر کانسکی از متن موجز و ارائه پویا بصری. بسیار خوب سازماندهی شده و از نظر دامنه جامع، راهنمایی معتبر و متمرکز در زمینه تشخیص و مدیریت ارائه می دهد، درک سریع را برای افزایش یادگیری، کمک به آمادگی برای امتحان و راهنمایی تمرین بالینی تسهیل می کند.