برای پنج دهه، بافت شناسی پایه Junqueira به عنوان بهترین نمای کلی ساختار و عملکرد بافت انسان در نظر گرفته شده است. این کلاسیک قابل دسترسی و در عین حال جامع، همه چیزهایی را که لازم است در مورد زیست شناسی سلولی و بافت شناسی بدانید، ارائه می دهد، و این مواد را با مواد بیوشیمی، ایمونولوژی، غدد درون ریز و فیزیولوژی ادغام می کند. با پوشش تمام بافت ها، هر سیستم اندام، اندام، استخوان و غضروف، خون، پوست و موارد دیگر، Junqueira یک پایه ارزشمند برای مطالعات بعدی در پاتولوژی است. فرمت Junqueira به گونه ای که فرآیند یادگیری را بهینه می کند، با توضیحات واضح، هنر و میکروگراف ها برای روشن شدن مفاهیم کلیدی پر شده است. این یک منبع ضروری برای دانشجویان پزشکی و سایر حرفه های مرتبط با سلامت، و همچنین برای دوره های کارشناسی پیشرفته در زیست شناسی بافت است.