در این کتاب یک نمای کلی عالی و جامع در مورد استفاده بالینی پرکننده ها در پزشکی زیبایی ارائه می دهد که به پزشکان کمک میکند این کتاب با توصیف رایج ترین پر کننده ها، با اطلاعاتی در مورد ویژگی ها، کارایی و ایمنی آنها آغاز می شود سپس قسمت اصلی کتاب نحوه استفاده از پرکننده ها را برای شایع ترین نشانه های صورت مانند گلابلا، چین های بینی، زیر چشمی، گونه ها، لب ها و خطوط ماریونت توضیح می دهد.