این متن کاربردی به وضوح کاربردها، محدودیت‌ها و ترکیبات انواع رو به رشد پرکننده‌های موجود را که در جوان‌سازی صورت و بدن نقش دارند، ارزیابی می‌کند. این شامل تکنیک های دقیق برای تجزیه و تحلیل صورت و تشخیص شرایط پیری است تا به بیماران کمک کند نتایج ایمن، قابل اعتماد و زیبایی شناختی، از جمله پیشگیری و درمان صحیح عوارض بالقوه استفاده از فیلر را ارائه دهند. با فصل‌های جدید در مورد تزریق‌های اندام و تنه و درمان‌های ترکیبی، این نسخه جدید منبع ارزشمندی برای همه پزشکان زیبایی خواهد بود.