برای بیش از ۱۰۰ سال، تشخیص بالینی و مدیریت با روش های آزمایشگاهی هنری به عنوان متن برتر در پزشکی آزمایشگاهی بالینی شناخته شده است که به طور گسترده توسط آسیب شناسان بالینی و تکنسین های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. کارشناسان پیشرو در هر رشته آزمایشی به وضوح روش‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها را هم برای فرمول‌بندی تشخیص‌های بالینی و هم برای برنامه‌ریزی مراقبت‌های پزشکی بیمار و مدیریت طولانی‌مدت توضیح می‌دهند. با استفاده از یک رویکرد چند رشته‌ای، پوشش پیشرفته‌ای از اتوماسیون، انفورماتیک، تشخیص مولکولی، پروتئومیکس، مدیریت آزمایشگاهی و کنترل کیفیت را ارائه می‌کند و بر روش‌های آزمایش جدید در سراسر تأکید دارد.