کتاب درسی فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، ویرایش چهاردهم، به دلیل سبک ارائه واضح، صدای تک نویسنده و تمرکز بر محتوایی که بیشتر مربوط به دانشجویان بالینی و پیش بالینی است، از قالبی متمایز برای اطمینان از حداکثر یادگیری و حفظ مفاهیم پیچیده استفاده می کند. . اندازه فونت بزرگتر بر اطلاعات اصلی تأکید دارد، در حالی که اطلاعات پشتیبانی، از جمله نمونه‌های بالینی، با فونت کوچک‌تر و با رنگ آبی کم‌رنگ برجسته می‌شوند – مرور سریع متن ضروری یا دنبال کردن مطالعه عمیق‌تر را آسان می‌کند. این رویکرد دو رنگ، همراه با سایر ویژگی های برجسته، این متن پرفروش را مورد علاقه دانش آموزان در سراسر جهان قرار می دهد.