متن مختصر، خوانا و یک برنامه هنری برجسته، Gray’s Anatomy for Students، ویرایش پنجم را به متن اصلی شما برای اطلاعات ضروری در آناتومی انسان تبدیل می کند. این جلد کاملاً تجدید نظر شده بر اطلاعات اصلی که دانشجویان پزشکی باید بدانند، در قالبی با دسترسی آسان و با محتوای چندرسانه‌ای اضافی برای تسهیل مطالعه مؤثر و تسلط بر مطالب تمرکز می‌کند. تیمی از نویسندگان خبره، انبوهی از تجربیات آموزشی و بالینی متنوع را به اشتراک می‌گذارند که همگی با بیش از ۱۰۰۰ تصویر بدیع و بدیع توسط تصویرگران مشهور ریچارد تیبیتس و پل ریچاردسون، که ویژگی‌های آناتومیک را با وضوح بی‌رقیب به تصویر می‌کشند، افزایش یافته است.