این کتاب ویراست چهارم از کتاب آناتومی گری بوده و نسبت به ویراست قبلی تجدید نظر و تغییرات قابل توجهی دارد که بیش از ۱۰۰۰ تصویر رنگی و منحصر بفرد با بیانی ساده و اطلاعات ضروری برای دانشجویان میباشد.